מערכת שעות תשס"ט

סמסטר א'
מערכת שעות – טיפול באמצעות אמנות פלסטית
מערכת שעות – טיפול באמצעות תנועה ובמחול
מערכת שעות – טיפול באמצעות דרמה
מערכת שעות – טיפול באמנויות – מסלול מטפלים מנוסים

סמסטר ב'
מערכת שעות – טיפול באמצעות אמנות פלסטית
מערכת שעות – טיפול באמצעות תנועה ובמחול
מערכת שעות – טיפול באמצעות דרמה
מערכת שעות – טיפול באמנויות – מסלול מטפלים מנוסים

מערכת השעות - סמסטר א'

מערכת שעות – טיפול באמצעות אמנות פלסטית

סמסטר א' - תשס"ט

יש להדפיס את הסילבוס של כל קורס לשיעור הראשון

± לחצו על שם הקורס להורדת הסילבוס בפורמט PDF   ±
± לחצו על קובץ רשימת המשתתפים מתחת לקורסים המסומנים   ±
על מנת לדעת את חלוקת הקבוצות

 

יום ג'

 

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

מורה

שעה

חדר

בנין

41024102

גישות בפסיכותרפיה א קבוצה 1
רשימת משתתפים

 

גישות בפסיכותרפיה א קבוצה 2

רשימת משתתפים

ד"ר אלון רז

 ד"ר שרון גיל

8-10

 8-10

5014

 3046

רבין

 מדרגה

4100

גישות לאבחון א קבוצה 1
רשימת משתתפים

 

גישות לאבחון א קבוצה 2
רשימת משתתפים

פרופ' רחל לב-ויזל

 


גב' מיכל שולט

10-12

 


10-12

 

 

4001

שיטות מחקר כמותיות תרגיל 1

שיטות מחקר כמותיות שיעור 1

 

החלוקה לקבוצות לפי שם משפחה:
קבוצה 1 - א-ע

 

ד"ר קרן אור חן


ד"ר קרן אור חן

 

12-14


14-16

 

571


725

 

ראשי


ראשי

 

4001

שיטות מחקר כמותיות תרגיל 2

שיטות מחקר כמותיות שיעור 2

 

החלוקה לקבוצות לפי שם משפחה:
קבוצה 2 - פ-ת

 

ד"ר גיא אנוש


ד"ר גיא אנוש

 

12-14


14-16

 

621


618

ראשי


ראשי

 

4003

שיטות מחקר איכותניות תרגיל 1

שיטות מחקר איכותניות שיעור 1

 

החלוקה לקבוצות לפי שם משפחה:
קבוצה 1 - א-ע

 

פרופ' צבי איזיקוביץ


פרופ' צבי איזיקוביץ

12-14


16-18

703


725

ראשי


ראשי

4003

שיטות מחקר איכותניות תרגיל 2

שיטות מחקר איכותניות שיעור 2

 

החלוקה לקבוצות לפי שם משפחה:
קבוצה 2 - פ-ת

 

 

ד"ר טובה וינטר שטיין

ד"ר טובה וינטר שטיין

12-14


16-18

621


702

ראשי


ראשי

 

יום ה'

 

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

מורה

שעה

חדר

בנין

4200

 

 

 

מושגי יסוד בטיפול באמנות פלסטית א קבוצה 1

החלוקה לקבוצות לפי שם משפחה:
קבוצה 1 - א-
ו

 

מושגי יסוד בטיפול באמנות פלסטית א קבוצה 2

החלוקה לקבוצות לפי שם משפחה:
קבוצה 1 - ז-ת

ד"ר תמר בר-און

 

 

 

 

 גב' מיכל שולט

14-16

 

 

 

 

 14-16

105

 

 

 

 

 628

חינוך

 

 

 

 

 ראשי

4500

* פרקטיקום

 

הדרכה קבוצה 1

הדרכה קבוצה 2

הדרכה קבוצה 3

הדרכה קבוצה 4

 

 

החלוקה לקבוצות בפרקטיקום לפי שם משפחה:
קבוצה 1 - א-ב,
קבוצה 2 - ג-ו,
קבוצה 3 - ז-ס,
קבוצה 4 - ע-ת

 

גב' תמר גברון

ד"ר מיכל שיינין

גב' נאווה פיין

גב' נאווה פיין

 

12-14

12-14

12-14

16-18

 

1004

101

29

105

מדרגה

חינוך

רב תכליתי

חינוך

 

 
מערכת שעות – טיפול באמצעות תנועה ובמחול
סמסטר א' - תשס"ט

יש להדפיס את הסילבוס של כל קורס לשיעור הראשון

± לחצו על שם הקורס להורדת הסילבוס בפורמט PDF   ±
± לחצו על קובץ רשימת המשתתפים מתחת לקורסים המסומנים   ±
על מנת לדעת את חלוקת הקבוצות

 

יום ג'

 

 

 

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

מורה

שעה

חדר

בנין

41024102

גישות בפסיכותרפיה א קבוצה 1
רשימת משתתפים

 

גישות בפסיכותרפיה א קבוצה 2

רשימת משתתפים

ד"ר אלון רז

 ד"ר שרון גיל

8-10

 


8-10

5014

 

3046

רבין

 


מדרגה

4100

גישות לאבחון א קבוצה 1
רשימת משתתפים

 

גישות לאבחון א קבוצה 2
רשימת משתתפים

פרופ' רחל לב-ויזל

 

גב' מיכל שולט

10-12

 

10-12

 

 

4001

שיטות מחקר כמותיות תרגיל

שיטות מחקר כמותיות שיעור 

 

ד"ר לודמילה קריבוש

ד"ר לודמילה קריבוש

12-14


14-16

716


716

ראשי


ראשי

 4003

שיטות מחקר איכותניות תרגיל

שיטות מחקר איכותניות שיעור 

 

גב' חיה קורן


גב' חיה קורן

12-14


16-18

716


610

ראשי


ראשי

 

יום ה'

 

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

מורה

שעה

חדר

בנין

4202

מושגי יסוד בטיפול בתנועה א

ד"ר דיתה פדרמן

12-14

161

חינוך

4500

* פרקטיקום

הדרכה קבוצה 1

הדרכה קבוצה 2

 

 

החלוקה לקבוצות בפרקטיקום לפי שם משפחה:
קבוצה 1 - א-ו
קבוצה 2 - ז-ת

 

גב' גלית זנה

גב' גלית זנה

 

14-16

16-18

 

אולם ב

2006

 

חינוך גופני

מדרגה

 

 

מערכת שעות – טיפול באמצעות דרמה
סמסטר א' - תשס"ט

יש להדפיס את הסילבוס של כל קורס לשיעור הראשון

± לחצו על שם הקורס להורדת הסילבוס בפורמט PDF   ±
± לחצו על קובץ רשימת המשתתפים מתחת לקורסים המסומנים   ±
על מנת לדעת את חלוקת הקבוצות

 

יום ג'

 

 

 

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

מורה

שעה

חדר

בנין

41024102

גישות בפסיכותרפיה א קבוצה 1
רשימת משתתפים

 

גישות בפסיכותרפיה א קבוצה 2

רשימת משתתפים

ד"ר אלון רז

 ד"ר שרון גיל

8-10

 


8-10

5014

 

3046

רבין

 


מדרגה

4100

גישות לאבחון א קבוצה 1
רשימת משתתפים

 

גישות לאבחון א קבוצה 2
רשימת משתתפים

פרופ' רחל לב-ויזל

 

גב' מיכל שולט

10-12

 

10-12

 

 

4001

שיטות מחקר כמותיות תרגיל

שיטות מחקר כמותיות שיעור 

 

ד"ר לודמילה קריבוש

ד"ר לודמילה קריבוש

12-14


14-16

716


716

ראשי


ראשי

 4003

שיטות מחקר איכותניות תרגיל

שיטות מחקר איכותניות שיעור 

 

גב' חיה קורן


גב' חיה קורן

12-14


16-18

716


610

ראשי


ראשי

 

יום ה'

 

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

מורה

שעה

חדר

בנין

4205

מושגי יסוד בדרמה תרפיה א

גב' רינת פניגר-שאל

12-14

2013

מדרגה

4500

* פרקטיקום

הדרכה קבוצה 1

הדרכה קבוצה 2

 

 

החלוקה לקבוצות בפרקטיקום לפי שם משפחה:
קבוצה 1 - א-י
קבוצה 2 - כ-ת

 

מר הוד אורקיבי

מר הוד אורקיבי

 

14-16

16-18

 

161

161

 

חינוך

חינוך

 

 

מערכת שעות – טיפול באמצעות אמנויות – מסלול מטפלים מנוסים
סמסטר א' - תשס"ט

יש להדפיס את הסילבוס של כל קורס לשיעור הראשון

± לחצו על שם הקורס להורדת הסילבוס בפורמט PDF   ±

 

יום ג'

 

 

 

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

מורה

שעה

חדר

בנין

4102


 

גישות בפסיכותרפיה א

ד"ר שרון גיל

8-10

 

3046

מדרגה

4100

גישות לאבחון

 

פרופ' רחל לב-ויזל

 

 

10-12

 

 

4001

שיטות מחקר כמותיות תרגיל

 

שיטות מחקר כמותיות שיעור

 

ד"ר גיא אנוש

 

ד"ר גיא אנוש

 

12-14

 

14-16

 

621

 

618

 

ראשי

 

ראשי

 

4003

שיטות מחקר איכותניות תרגיל

שיטות מחקר איכותניות שיעור

 

פרופ' צבי איזיקוביץ

 

פרופ' צבי איזיקוביץ

12-14

 

16-18

703

 

725

ראשי

 

ראשי

4208

סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות א

 

ד"ר תמי בר-און

18-20

618

ראשי

בחזרה לראש הדף

 

 

===========================================================

מערכת השעות - סמסטר ב'

 

מערכת שעות – טיפול בעזרת אמנות פלסטית סמסטר ב'

סמסטר ב' - תשס"ט

יש להדפיס את הסילבוס של כל קורס לשיעור הראשון

± לחצו על שם הקורס להורדת הסילבוס בפורמט PDF   ±
 

 

 

                   יום ג'

 

 

 

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

מורה

שעה

חדר

בנין

4103


 

4103

גישות בפסיכותרפיה ב קבוצה 1

 

גישות בפסיכותרפיה ב קבוצה 2

 

ד"ר אלון רז

 

ד"ר שרון גיל

8-10

 

8-10

206

 

019

משכן

 

משכן

4300

החומר והחיים ביד היוצר – טיפול באמצעות אמנות

 

ד"ר תמי ב-און

10-14

116

משכן

 

4301

תהליכי שינוי בייעוץ ובפסיכותרפיה

ד"ר הדס וייסמן

10-14

 

 

462

חינוך

4302

אלימות במשפחה

פרופ' צבי איזיקוביץ

10-14

 

317

ח.ישיבות

משכן

4308

טיפול בנפגעים מינית באמצעות אמנויות

 

פרופ' רחל לב-ויזל

10-14

010

משכן

4310

נשים מגדר ואמנות  - סמינר

פרופ' רות לין

10-14

324

משכן

4101

גישות לאבחון ב קבוצה 1

 

גישות לאבחון ב קבוצה 2

 

פרופ' רחל לב-ויזל

 

גב' מיכל שולט

ד"ר דיתה פדרמן

ד"ר אסתי אבנון

14-16

 

14-16

 

322

 

609

משכן

 

ראשי

יום ה'

4305

משפחה פוסט מודרנית

פרופ' יוסי גוטמן

8-12

403

חינוך

4501

* פרקטיקום

הדרכה קבוצה 4

הדרכה קבוצה1

הדרכה קבוצה 2

הדרכה קבוצה 3

 

גב' נאווה פיין

גב' תמי גברון

ד"ר מיכל שיינין

גב' נאווה פיין

10-12

12-14

12-14

12-14

116

116

105

115

משכן

משכן

חינוך

משכן

4201

מושגי יסוד בטיפול באמנות פלסטית ב קבוצה 1

 

מושגי יסוד בטיפול באמנות פלסטית ב קבוצה 2

ד"ר תמי בר-און

 

 

גב' מיכל שולט

14-16

 

 

14-16

 

116

 

 

115

משכן

 

 

משכן

4405

טיפול באמצעות אמנות פלסטית – סדנא קבוצה 1

 

טיפול באמצעות אמנות פלסטית – סדנא קבוצה2

 

גב' תמי גברון

 

 

ד"ר מיכל שיינין

16-18

 

 

16-18

116

 

 

105

משכן

 

 

חינוך

 

הקורס מושגי יסוד בטיפול באמנות יתקיים אחת לשבועיים בין השעות 14-18

הסדנא תתקיים אחת לשבועיים בין השעות 14-18

·         קורס 4501 – לסטודנטים שנרשמו לפרקטיקום בלבד
 

בחזרה לראש הדף

 

 

מערכת שעות – טיפול בעזרת תנועה סמסטר ב
סמסטר ב' - תשס"ט
 

יש להדפיס את הסילבוס של כל קורס לשיעור הראשון

± לחצו על שם הקורס להורדת הסילבוס בפורמט PDF   ±
 

 

 

                   יום ג'

 

 

 

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

מורה

שעה

חדר

בנין

4103


 

4103

גישות בפסיכותרפיה ב קבוצה 1

 

גישות בפסיכותרפיה ב קבוצה 2

 

ד"ר אלון רז

 

ד"ר שרון גיל

8-10

 

8-10

206

 

019

משכן

 

משכן

4300

החומר והחיים ביד היוצר – טיפול באמצעות אמנות - סמינר

 

ד"ר תמי ב-און

10-14

116

משכן

4301

תהליכי שינוי בייעוץ ובפסיכותרפיה - סמינר

ד"ר הדס וייסמן

10-14

 

 

462

חינוך

4302

אלימות במשפחה – סמינר

פרופ' צבי איזיקוביץ

10-14

 

317 ח.ישיבות

משכן

4308

טיפול בנפגעים מינית באמצעות אמנויות - סמינר

 

פרופ' רחל לב-ויזל

10-14

010

משכן

4310

נשים מגדר ואמנות - סמינר

פרופ' רות לין

10-14

324

משכן

4101

גישות לאבחון ב קבוצה 1

 

גישות לאבחון ב קבוצה 2

 

פרופ' רחל לב-ויזל

 

גב' מיכל שולט

ד"ר דיתה פדרמן

ד"ר אסתי אבנון

14-16

 

14-16

 

322

 

609

משכן

 

ראשי

יום ה

4203

מושגי יסוד בטיפול בתנועה

ד"ר דיתה פדרמן

8-10

209

משכן

4404

 

תנועה – סדנא

ד"ר דיתה פדרמן

10-12

010

משכן

4501

* פרקטיקום

 

הדרכה קבוצה 1

הדרכה קבוצה 2

 

גב' גלית זנה

גב' גלית זנה

12-14

14-16

 

208

208

משכן

משכן

·         קורס 4501 – לסטודנטים שנרשמו לפרקטיקום בלבד
בחזרה לראש הדף

 

 


מערכת שעות – טיפול באמצעות דרמה סמסטר ב
סמסטר ב' - תשס"ט

יש להדפיס את הסילבוס של כל קורס לשיעור הראשון

± לחצו על שם הקורס להורדת הסילבוס בפורמט PDF   ±
 

 

 

 

                   יום ג'

 

 

 

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

מורה

שעה

חדר

בנין

4103

 

4103

גישות בפסיכותרפיה ב קבוצה 1

 

גישות בפסיכותרפיה ב קבוצה 2

 

ד"ר אלון רז

 

ד"ר שרון גיל

8-10

 

8-10

206

 

019

 

משכן

 

משכן

 

4300

החומר והחיים ביד היוצר – טיפול באמצעות אמנות - סמינר

 

ד"ר תמי ב-און

10-14

116

משכן

4301

תהליכי שינוי בייעוץ ובפסיכותרפיה - סמינר

ד"ר הדס וייסמן

10-14

 

 

462

חינוך

4302

אלימות במשפחה – סמינר

פרופ' צבי איזיקוביץ

10-14

 

317

ח.ישיבות

משכן

4308

טיפול בנפגעים מינית באמצעות אמנויות - סמינר

 

פרופ' רחל לב-ויזל

10-14

010

משכן

4310

נשים מגדר ואמנות - סמינר

פרופ' רות לין

10-14

324

משכן

4101

גישות לאבחון ב קבוצה 1

 

גישות לאבחון ב קבוצה 2

 

פרופ' רחל לב-ויזל

 

גב' מיכל שולט

ד"ר דיתה פדרמן

ד"ר אסתי אבנון

14-16

 

14-16

 

322

 

609

משכן

 

ראשי

יום ה'

4403

דרמה תרפיה – סדנא

מר הוד אורקיבי

10-12

115

משכן

4205

מושגי יסוד בדרמה תרפיה ב

גב' רינת פניגר-שאל

12-14

010

משכן

4501

* פרקטיקום

 

הדרכה קבוצה 1

הדרכה קבוצה 2

 

מר הוד אורקיבי

מר הוד אורקיבי

14-16

16-18

 

010

010

משכן

משכן

·         קורס 4501 – לסטודנטים שנרשמו לפרקטיקום בלבד
בחזרה לראש הדף

 

 

 

מערכת שעות – טיפול באומנויות – מסלול מטפלים מנוסים סמסטר ב'

סמסטר ב' - תשס"ט

 

יש להדפיס את הסילבוס של כל קורס לשיעור הראשון

± לחצו על מס' הקורס להורדת הסילבוס בפורמט PDF   ±
 

 

 

                   יום ג'

 

 

 

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

מורה

שעה

חדר

בנין

4103

 

גישות בפסיכותרפיה ב

ד"ר שרון גיל

8-10

 

019

משכן

4308

טיפול בנפגעים מינית באמצעות אמנויות סמינר

 

פרופ' רחל לב-ויזל

10-14

010

משכן

4300

החומר והחיים ביד היוצר – טיפול באמצעות אמנות - סמינר

 

ד"ר תמי ב-און

10-14

116

משכן

4301

תהליכי שינוי בייעוץ ובפסיכותרפיה – סמינר

ד"ר הדס וייסמן

10-14

 

 

462

חינוך

4302

אלימות במשפחה – סמינר

פרופ' צבי איזיקוביץ

10-14

 

 

317 ח.ישיבות

משכן

4310

נשים מגדר ואמנות - סמינר

פרופ' רות לין

10-14

324

משכן

4101

גישות לאבחון ב

 

גב' מיכל שולט

ד"ר דיתה פדרמן

ד"ר אסתי אבנון

 

14-16

609

ראשי

4209

סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות

ד"ר דיתה פדרמן

16-18

209

משכן

4401

סדנא – טפול באמצעות תנועה

ד"ר דיתה פדרמן

18-20

209

משכן

4402

סדנא – טפול באמצעות פסיכודרמה

ד"ר דן יניב

18-20

115

משכן

בחזרה לראש הדף

 

כל הזכויות שמורות לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 | עודכן לאחרונה ב: 19.4.2009 | ניהול האתר